Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Bukovina děkuje všem sponzorům i pomocníkům z řad rodičů a přátel školy:  

                                                   

2014/2015

Obci Bukovina za podporu školních akcí a všestrannou spolupráci potřebnou pro chod školy.

Obci Bukovinka za spolupráci a zapůjčování sálu pro akce školy.

 Paní Možné, Benešové a Kubicové ze SRPŠ za pomoc škole při spoluorganizování akcí školy a finanční příspěvky.

 Všem rodičům zapojeným do SRPŠ, kteří se tak podílejí na spolufinancování akcí školy.

Školské radě za spolupráci.

Panu starostu Blažíkovi za ozvučení Vánoční besídky.

Paní Kolářové za spolupráci.

Základní a mateřské škole Březina za možnost dovozu obědů a za spolupráci při plaveckém výcviku a školních akcích.

Mateřské škole Bukovinka za spolupráci na školních akcích.

ZŠ a MŠ Křtiny za spolupráci při sportovních akcích.

Panu Raabovi za aktivní spolupráci při zlepšování bezpečnosti žáků v okolí školy

Manželům Ducháčkovým za spolupráci na sportovních akcích.

SDH Bukovina za spolupráci a organizaci občerstvení při akcích školy.

Panu Tajnaiovi a jeho firmě za pomoc při realizaci projektu Zahrada k učení - dovozu zeminy, usazení jezírka a pomoc při vyklízení jídelny.

Paní Tajnaiové a její firmě za sponzorský dar - pohoštění na maškarním bále.

RC Brouček a RC Sluníčko za spolupráci.

Rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při brigádě na školní zahradě v rámci projektu Zahrada k učení (Zelený den).

Sponzorovi z řad rodičů, který přispěl významnou částkou           20 000,- Kč škole na rozvoj vzdělávání dětí.

Panu Jandovi za montáž žaluzií do třídy.

Všem rodičům, dětem a přátelům, kteří hlasovali pro náš projekt Zahrada k učení a pomohli nám tím k získání částky 10 000,- Kč.

Paní Opletalové za vánočního pečení s dětmi.

Panu místostarostovi Malíkovi a panu Luďkovi Fialovi za opravu vadného odtoku kanalizace ve školní jídelně.

Panu Novákovi a jeho firmě za rychlou realizaci pokládky PVC v jídelně.

Panu Luďku Fialovi a místostarostovi Malíkovi za opravu odpadu v jídelně.

Panu Jurzovi za pohotovostní a údržbové opravy elektroinstalace.

Panu Malíkovi A. za výrobu a montáž nového podstavce linky do školní jídelny a paní Malíkové za pomoc opětovnou montáži linky.

Firmě Maxtron za provozování internetu.

Panu Pernicovi za správu PC učebny a školní PC sítě.

A všem, kteří nás podporují a spolupracují, děkujeme.

 

 

2013/14

Obci Bukovina za podporu školních akcí a všestrannou spolupráci potřebnou pro chod školy.

Práci vedení SRPŠ - paní Benešové, paní Možné, paní Kubicové za spoluorganizování akcí pro děti - zážitkové bubnování, soutěžní sportovní odpoledne, maškarní ples, besídka ZŠ - jarmark.

Všem rodičům, zapojených do SRPŠ, kteří tak finančně podporují akce školy.

Školské radě za spolupráci a podporu školy - předsedkyni paní Koudarové, paní Ondráčkové za obec, paní Hlouškové za rodiče.

Obci Bukovinka za podporu a spolupráci - poskytnutí sálu k vánoční besídce školy a maškarnímu plesu, za přispění na pomůcky pro žáky 1. ročníku.

Základní a Mateřské škole Březina za spolupořádání akcí - výletů, plaveckého výcviku, zájezdů do Lipky, za možnost dovážení obědů.

Mateřské školce Bukovinka za spolupráci a spolupořádání kulturních akcí pro děti.

Panu Raabovi za jeho dlouhodobou aktivitu na podporu zlepšení bezpečnosti dětí v okolí školy.

Paní Dekanové za pomoc při získávání grantu na finanční podporu měřičů rychlosti u školy.

Panu Dekanovi za pořádání přednášek s cestovatelskou a naučnou tématikou, který výtěžek 1200,- Kč daroval škole.

Paní Kubicové za dovoz obědů ze ZŠ Březina.

Manželům Ducháčkovým za spoluorganizování a sponzorování akcí pro děti a mládež z naší školy i obce.

Společnosti AVE za pořádání sportovní akce S AVE na ledě.

Ochotným tatínkům za přípravu a úklid sálu při pořádání vánoční besídky.

Paní Horáčkové a Pavezkové za krásné vánoční dekorace k výzdobě školy.

Paní Opletalové za pomoc při pečení vánočního cukroví.

Slečně Patakiové za zážitkové divadlo pro žáky školy.

Všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhali při sbírání počítačů v rámci soutěže recyklohraní.

Všem za neustálou podporu při sběru baterií a drobného elektomateriálu, za který škola získává body a kupuje si pomůcky a potřeby pro žáky.

Firmě KOMES za realizaci počítačové učebny.

Panu Pernicovi za dlouhodobou správu počítačové učebny.

Firmě Maxtron za provozování internetu.

Hasičům obce Bukovina za poskytnutí občerstvení na sportovních akcí školy a obce.

A všem, kteří nás podporují a spolupracují, děkujeme.

 

2012/2013

 • Rodičům za aktivitu ohledně založení SRPŠ
 • Panu Dekanovi za uspořádání přednášek o Austrálii a Novém Zélandu a sponzorský dar - výtěžek z besed, 1000,- Kč
 • Sdružení Tereza za možnost získat dar na opravu studánek
 • Základní škole Březina za spolupráci při školních akcích
 • SRPŠ za organizaci závěrečného rozloučení se školním rokem a jarmarku na vánoční besídce
 • Ochotným tatínkům za pomoc při úklidu sálu po besídce
 • Všem, kteří nás podporují v soutěži Recyklohraní dodávkou vybitých baterií a drobným elektroodpadem
 • Paní Horáčkové za dodávku ozdobných rostlin a adventního věnce
  • Paní Opletalové za pomoc při pečení cukroví
 • Panu Kalincovi za krásné vánoční stromečky do tříd
 • Paní Pavezkové za krásné vánoční dekorace
 • Obci Bukovina a Bukovinka za spolupráci
 • Panu Čermákovi za pomoc při koupi žebříku

   

 

2011/2012

 

 • Panu Bc. Zdeňkovi Šenkovi                                                                                                                                                     za sponzorský dar

  10 000,- Kč

   

 • Všem rodičům a příznivcům školy za pomoc při sběru mobilů a elektrozařízení do soutěže Recyklohraní.

 

Náhledy fotografií ze složky Zahájení školního roku 2012/2013